Данни за студентите във висшите училища.
Данните са актуални към летен семестър 2017 година.

Моля, въведете ЕГН/ЛНЧ/ИДН
Препишете кода, който виждате. 


 

 


 
 
Регистърът се поддържа на основание чл.10, ал.2, т.3, бк.В от Закона за Висшето образование.
Данните са актуални за : 2017/2018 учебна година, летен семестър (към 1 март 2018 година).
Последна актуализация - 24 април 2018 г.