СПРАВКИ ЗА БРОЯ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
В този раздел на Регистъра можете да получите информация за броя на студентите във висшите училища в Република България по специалност, курс на обучение, форма на обучение и гражданство.

Моля, изберете висше училище от списъка:


 

 Висше училище/филиал 
 Град 
Сортирай 
Сортирай 
 


  
 
Регистърът се поддържа на основание чл.10, ал.2, т.3, бк.В от Закона за Висшето образование.
Данните са актуални за : 2017/2018 учебна година, летен семестър (към 1 март 2018 година).
Последна актуализация - 23 май 2018 г.