Аграрен Университет - Пловдив Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив
Академия на министерството на вътрешните работи София
Американски университет в България Благоевград
    Американски университет в България, АУБ филиал в "Илиев център" - София София
Бургаски Свободен Университет Бургас
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Варна
    Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Филиал Cмолян Смолян
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново
    Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Филиал град Враца Враца
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" Варна
Висше строително училище "Любен Каравелов" София
Висше транспортно училище Тодор Каблешков София
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив
    Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, ВУАРР - Филиал - Велико Търново Велико Търново
    Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, ВУАРР - Филиал - Русе Русе
Висше училище по застраховане и финанси София
Висше училище по мениджмънт Варна
Висше училище по сигурност и икономика Пловдив
Висше училище по телекомуникации и пощи София
Военна академия "Георги Стойков Раковски" София
Европейски Политехнически Университет Перник
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив
Икономически университет - Варна Варна
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София София
Лесотехнически университет София
Медицински университет - гр. Плевен Плевен
Медицински университет - Пловдив Пловдив
Медицински университет - София София
    Медицински университет - София, МУ-София - филиал Враца Враца
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна Варна
    Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Велико Търново Велико Търново
    Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Сливен Сливен
    Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Шумен Шумен
Международно висше бизнес училище Ботевград
Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" София
    Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски", МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали Кърджали
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново Велико Търново
    Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, НВУ "Васил Левски" - В.Търново Велико Търново
    Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, НВУ "Васил Левски" - Долна Митрополия Долна Митрополия
    Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, НВУ "Васил Левски" - Шумен Шумен
Национална художествена академия София
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" София
Национална Спортна Академия "Васил Левски" София
Нов български университет София
    Нов български университет, НБУ София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив
    Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Технически колеж на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян Смолян
    Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Кърджали Кърджали
    Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян Смолян
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Русе
    Русенски Университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград Разград
    Русенски Университет "Ангел Кънчев", Филиал - Силистра Силистра
Софийски университет "Св. Климент Охридски" София
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов Свищов
Театрален колеж "Любен Гройс" София
Технически университет - Варна Варна
    Технически университет - Варна, Добруджански технологичен колеж - Добрич Добрич
    Технически университет - Варна, Колеж в структурата на ТУ -Варна Варна
Технически университет - Габрово Габрово
Технически Университет - София София
    Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен Сливен
    Технически Университет - София, КОЛЕЖ - Сливен Сливен
    Технически Университет - София, Технически Университет - София София
    Технически Университет - София, Технически университет - София, Филиал Пловдив Пловдив
Тракийски университет - Стара Загора Стара Загора
    Тракийски университет - Стара Загора, Филиал Хасково Хасково
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас Бургас
Университет за национално и световно стопанство - София София
    Университет за национално и световно стопанство - София, " Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив" Пловдив
    Университет за национално и световно стопанство - София, " Регионален център за дистанционно обучение - Хасково" Хасково
Университет по архитектура, строителство и геодезия София
Университет по библиотекознание и информационни технологии София
Университет по хранителни технологии - Пловдив Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет-София София
Частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград Благоевград
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Шумен
    Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование Варна
    Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Колеж - Добрич Добрич
Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград