Регистър на документи за завършено основно и средно образование
и придобита степен на професионална квалификация

 
Регистърът на Дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерство на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 година.

Този раздел на Регистъра дава възможност за справки за въведените документи за всяко училище.

Данните за изпратени документи се виждат в Регистъра, след като бъдат обобщени.
За файлове, изпратени по ftp, това обикновено е на следващия календарен ден.
За файлове, изпратени на CD - на следващия календарен ден, след като бъдат получени в МОН.


Потребителско име
Парола
Моля, препишете кода, който виждате  
 Ако Вашето училище няма парола за достъп, моля свържете се с експертите по информационно осигуряване от РУО на МОН.
При проблеми при работа със системата, моля изпратете съобщение до разработващия екип.