Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
Обобщени данни за 959 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2027  228  253  328  205  44  0  212  757
 Бургас  2602  267  616  228  29  58  1  257  1146
 Варна  3023  153  793  352  168  93  1  139  1324
 Велико Търново  1401  94  231  233  28  37  20  111  647
 Видин  532  46  112  114  1  23  0  27  209
 Враца  1118  44  119  225  133  28  0  172  397
 Габрово  660  38  74  169  47  0  0  0  332
 Добрич  954  141  232  69  26  35  0  93  358
 Кърджали  817  106  283  141  0  16  0  65  206
 Кюстендил  646  2  95  133  26  0  0  58  332
 Ловеч  887  27  207  179  18  0  0  90  366
 Монтана  825  64  163  133  2  0  20  16  427
 Пазарджик  1378  57  223  159  127  22  0  162  628
 Перник  736  30  207  132  0  0  1  14  352
 Плевен  1493  86  175  223  54  4  1  137  813
 Пловдив  3945  67  849  393  348  41  4  371  1872
 Разград  719  77  123  132  29  0  0  0  358
 Русе  1380  44  271  222  19  1  0  79  744
 Силистра  712  26  52  130  43  0  0  68  393
 Сливен  1078  90  189  163  55  25  0  81  475
 Смолян  725  168  153  111  25  0  1  39  228
 София-град  8306  348  3258  585  219  125  26  847  2898
 София-област  1342  54  240  100  44  41  0  224  639
 Стара Загора  2071  87  353  285  108  17  0  122  1099
 Търговище  709  85  23  136  79  23  4  0  359
 Хасково  1298  85  280  322  31  8  0  11  561
 Шумен  1022  165  155  188  54  51  0  34  375
 Ямбол  653  11  49  165  75  13  0  22  318
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  43077  2708  9778  5750  1993  705  79  3451  18613