Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2296  263  255  331  208  44  0  231  964
 Бургас  2717  289  618  228  29  61  3  265  1224
 Варна  3156  164  799  355  168  94  1  147  1428
 Велико Търново  1506  99  232  233  31  37  20  118  736
 Видин  575  53  114  115  1  23  0  28  241
 Враца  1177  48  120  225  134  31  0  180  439
 Габрово  692  41  74  170  47  0  0  0  360
 Добрич  998  145  232  70  26  40  0  93  392
 Кърджали  893  112  286  153  0  16  0  66  260
 Кюстендил  701  9  95  138  26  0  4  64  365
 Ловеч  963  35  208  180  20  0  0  95  425
 Монтана  877  70  163  134  2  0  21  18  469
 Пазарджик  1501  62  225  159  128  22  0  168  737
 Перник  798  37  207  134  0  0  4  15  401
 Плевен  1624  93  176  226  54  6  5  147  917
 Пловдив  4185  98  857  400  351  41  6  393  2039
 Разград  797  93  123  134  31  0  0  0  416
 Русе  1440  48  273  227  19  2  0  81  790
 Силистра  749  31  52  134  43  0  0  72  417
 Сливен  1135  93  193  165  55  25  2  83  519
 Смолян  763  176  153  114  25  0  1  40  254
 София-град  8618  404  3282  590  221  132  39  891  3059
 София-област  1443  66  243  100  44  43  0  232  715
 Стара Загора  2180  102  354  286  108  17  0  128  1185
 Търговище  774  89  23  136  79  23  4  0  420
 Хасково  1392  93  280  332  32  10  0  13  632
 Шумен  1086  177  155  191  54  53  0  35  421
 Ямбол  707  18  49  169  77  13  1  22  358
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45761  3026  9841  5829  2013  733  111  3625  20583