Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
Обобщени данни за 970 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2253  255  255  331  207  44  0  228  933
 Бургас  2678  284  617  228  29  61  2  265  1192
 Варна  3125  162  799  355  168  94  1  147  1399
 Велико Търново  1466  98  232  233  31  37  20  118  697
 Видин  563  52  113  115  1  23  0  28  231
 Враца  1169  48  120  225  134  31  0  178  433
 Габрово  689  41  74  170  47  0  0  0  357
 Добрич  993  143  232  70  26  38  0  93  391
 Кърджали  861  108  285  150  0  16  0  66  236
 Кюстендил  681  9  95  133  26  0  4  63  351
 Ловеч  940  35  208  180  20  0  0  95  402
 Монтана  858  68  163  134  2  0  21  17  453
 Пазарджик  1475  61  225  159  128  22  0  168  712
 Перник  785  35  207  134  0  0  4  15  390
 Плевен  1587  89  176  226  54  6  5  144  887
 Пловдив  4125  94  857  400  351  41  4  390  1988
 Разград  776  92  123  134  30  0  0  0  397
 Русе  1432  48  273  226  19  1  0  81  784
 Силистра  741  31  52  133  43  0  0  72  410
 Сливен  1116  92  192  164  55  25  0  83  505
 Смолян  755  174  153  111  25  0  1  40  251
 София-град  8568  397  3279  590  221  126  38  883  3034
 София-област  1413  63  240  100  44  43  0  232  691
 Стара Загора  2154  97  354  286  108  17  0  126  1166
 Търговище  750  89  23  136  79  23  4  0  396
 Хасково  1372  93  280  332  32  10  0  13  612
 Шумен  1069  170  155  191  54  53  0  35  411
 Ямбол  695  18  49  169  77  13  1  22  346
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45107  2964  9831  5815  2011  724  105  3602  20055