Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
Обобщени данни за 973 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2257  258  255  331  208  44  0  228  933
 Бургас  2679  284  617  228  29  61  3  265  1192
 Варна  3136  162  799  355  168  94  1  147  1410
 Велико Търново  1466  98  232  233  31  37  20  118  697
 Видин  564  52  113  115  1  23  0  28  232
 Враца  1170  48  120  225  134  31  0  178  434
 Габрово  689  41  74  170  47  0  0  0  357
 Добрич  993  143  232  70  26  38  0  93  391
 Кърджали  863  108  286  151  0  16  0  66  236
 Кюстендил  687  9  95  133  26  0  4  63  357
 Ловеч  940  35  208  180  20  0  0  95  402
 Монтана  859  68  163  134  2  0  21  17  454
 Пазарджик  1481  61  225  159  128  22  0  168  718
 Перник  787  36  207  134  0  0  4  15  391
 Плевен  1592  91  176  226  54  6  5  145  889
 Пловдив  4146  95  857  400  351  41  4  390  2008
 Разград  776  92  123  134  30  0  0  0  397
 Русе  1433  48  273  227  19  1  0  81  784
 Силистра  742  31  52  133  43  0  0  72  411
 Сливен  1119  92  192  164  55  25  1  83  507
 Смолян  757  174  153  111  25  0  1  40  253
 София-град  8586  398  3279  590  221  132  38  888  3040
 София-област  1420  64  243  100  44  43  0  232  694
 Стара Загора  2156  97  354  286  108  17  0  126  1168
 Търговище  767  89  23  136  79  23  4  0  413
 Хасково  1373  93  280  332  32  10  0  13  613
 Шумен  1074  174  155  191  54  53  0  35  412
 Ямбол  695  18  49  169  77  13  1  22  346
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45225  2977  9835  5817  2012  730  107  3608  20139