Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2292  263  255  331  208  44  0  231  960
 Бургас  2717  289  618  228  29  61  3  265  1224
 Варна  3153  163  799  355  168  94  1  147  1426
 Велико Търново  1505  99  232  233  31  37  20  118  735
 Видин  573  52  114  115  1  23  0  28  240
 Враца  1176  48  120  225  134  31  0  180  438
 Габрово  692  41  74  170  47  0  0  0  360
 Добрич  998  145  232  70  26  40  0  93  392
 Кърджали  893  112  286  153  0  16  0  66  260
 Кюстендил  701  9  95  138  26  0  4  64  365
 Ловеч  960  35  208  180  20  0  0  95  422
 Монтана  873  68  163  134  2  0  21  18  467
 Пазарджик  1500  62  225  159  128  22  0  168  736
 Перник  798  37  207  134  0  0  4  15  401
 Плевен  1617  93  176  226  54  6  5  147  910
 Пловдив  4182  98  857  400  351  41  6  393  2036
 Разград  796  93  123  134  31  0  0  0  415
 Русе  1440  48  273  227  19  2  0  81  790
 Силистра  747  31  52  133  43  0  0  72  416
 Сливен  1135  93  193  165  55  25  2  83  519
 Смолян  759  176  153  111  25  0  1  40  253
 София-град  8613  402  3282  590  221  132  39  891  3056
 София-област  1443  66  243  100  44  43  0  232  715
 Стара Загора  2178  102  354  286  108  17  0  128  1183
 Търговище  774  89  23  136  79  23  4  0  420
 Хасково  1390  93  280  332  32  10  0  13  630
 Шумен  1086  177  155  191  54  53  0  35  421
 Ямбол  706  18  49  169  77  13  1  22  357
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45715  3020  9841  5825  2013  733  111  3625  20547