Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2282  263  255  331  208  44  0  229  952
 Бургас  2713  288  618  228  29  61  3  265  1221
 Варна  3146  163  799  355  168  94  1  147  1419
 Велико Търново  1499  99  232  233  31  37  20  118  729
 Видин  571  52  114  115  1  23  0  28  238
 Враца  1175  48  120  225  134  31  0  179  438
 Габрово  691  41  74  170  47  0  0  0  359
 Добрич  997  144  232  70  26  40  0  93  392
 Кърджали  890  112  286  152  0  16  0  66  258
 Кюстендил  701  9  95  138  26  0  4  64  365
 Ловеч  960  35  208  180  20  0  0  95  422
 Монтана  873  68  163  134  2  0  21  18  467
 Пазарджик  1500  62  225  159  128  22  0  168  736
 Перник  794  37  207  134  0  0  4  15  397
 Плевен  1615  93  176  226  54  6  5  146  909
 Пловдив  4180  98  857  400  351  41  6  393  2034
 Разград  795  93  123  134  31  0  0  0  414
 Русе  1439  48  273  227  19  1  0  81  790
 Силистра  747  31  52  133  43  0  0  72  416
 Сливен  1129  92  193  165  55  25  2  83  514
 Смолян  759  176  153  111  25  0  1  40  253
 София-град  8606  402  3282  590  221  132  39  890  3050
 София-област  1426  65  243  100  44  43  0  232  699
 Стара Загора  2172  101  354  286  108  17  0  128  1178
 Търговище  773  89  23  136  79  23  4  0  419
 Хасково  1387  93  280  332  32  10  0  13  627
 Шумен  1085  176  155  191  54  53  0  35  421
 Ямбол  705  18  49  169  77  13  1  22  356
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45628  3014  9841  5824  2013  732  111  3620  20473