Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия през 2017 година
Обобщени данни за 969 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  2150  241  253  331  207  44  0  213  861
 Бургас  2666  282  617  228  29  61  1  262  1186
 Варна  3112  160  799  355  168  94  1  146  1389
 Велико Търново  1454  97  231  233  28  37  20  118  690
 Видин  561  50  113  115  1  23  0  28  231
 Враца  1161  47  119  225  134  30  0  175  431
 Габрово  686  41  74  170  47  0  0  0  354
 Добрич  984  143  232  70  26  38  0  93  382
 Кърджали  859  107  285  150  0  16  0  66  235
 Кюстендил  674  9  95  133  26  0  1  62  348
 Ловеч  933  35  208  180  20  0  0  95  395
 Монтана  856  68  163  134  2  0  21  16  452
 Пазарджик  1460  58  225  159  128  22  0  168  700
 Перник  784  35  207  134  0  0  3  15  390
 Плевен  1574  87  176  225  54  6  5  142  879
 Пловдив  4088  94  857  399  351  41  4  386  1956
 Разград  753  85  123  133  29  0  0  0  383
 Русе  1414  44  273  223  19  1  0  79  775
 Силистра  734  27  52  133  43  0  0  72  407
 Сливен  1108  92  192  163  55  25  0  82  499
 Смолян  741  170  153  111  25  0  1  39  242
 София-град  8519  385  3278  589  221  126  34  875  3011
 София-област  1404  62  240  100  44  43  0  231  684
 Стара Загора  2140  97  354  286  108  17  0  126  1152
 Търговище  748  88  23  136  79  23  4  0  395
 Хасково  1350  92  280  330  31  8  0  13  596
 Шумен  1062  170  155  191  54  53  0  35  404
 Ямбол  688  18  49  169  77  13  1  22  339
 в чужбина  18  18  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  44681  2902  9826  5805  2006  721  96  3559  19766