Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления през 2017 година
Обобщени данни за 504 училища от очаквани 596 училища.
 Област  Общо  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - I СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IV СПК  Обществено хранене и туризъм - І СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІV СПК  Икономика и управление - І СПК  Икономика и управление - ІІ СПК  Икономика и управление - ІІІ СПК  Икономика и управление - ІV СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - І СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІV СПК  Транспорт - І СПК  Транспорт - ІІ СПК  Транспорт - ІІІ СПК  Транспорт - ІV СПК  Селско стопанство - І СПК  Селско стопанство - ІІ СПК  Селско стопанство - ІІІ СПК  Селско стопанство - ІV СПК  Изкуства - І СПК  Изкуства - ІІ СПК  Изкуства - ІІІ СПК  Изкуства - ІV СПК  Непосочено
 Благоевград  775  0  36  150  0  4  42  116  0  0  41  177  0  0  22  33  0  0  11  14  0  0  47  82  0  0  0  0  0  0
 Бургас  974  0  21  239  0  3  58  183  0  0  0  131  0  0  0  60  0  0  0  85  0  0  44  129  0  0  0  21  0  0
 Варна  1129  0  18  186  0  0  48  199  0  0  37  217  0  0  16  77  0  0  30  76  0  7  46  62  0  0  0  110  0  0
 Велико Търново  655  0  17  112  0  5  23  138  0  0  20  128  0  4  2  54  0  0  0  43  0  0  49  44  0  0  3  13  0  0
 Видин  196  0  17  20  0  0  29  65  0  0  18  20  0  5  0  0  0  0  0  7  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  415  4  19  94  0  11  54  48  0  0  14  70  0  4  2  4  0  0  22  20  0  2  26  14  0  0  3  4  0  0
 Габрово  257  0  0  103  0  0  0  50  0  0  10  33  0  2  8  9  0  0  0  11  0  0  0  8  0  0  0  23  0  0
 Добрич  354  0  3  29  0  6  61  38  0  0  7  85  0  0  20  12  0  0  6  0  0  0  34  53  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  354  0  5  49  0  0  49  21  0  0  13  56  0  7  55  34  0  0  11  10  0  12  0  32  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  223  0  0  50  15  0  12  36  3  0  14  87  0  0  0  1  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  374  9  25  41  0  4  26  43  0  0  6  34  0  11  15  15  0  0  16  17  0  3  0  88  0  0  0  21  0  0
 Монтана  369  0  33  78  0  0  4  49  0  0  0  98  0  5  0  30  0  0  14  20  0  0  23  15  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  801  25  43  233  0  2  54  74  0  0  14  86  0  10  19  92  0  0  10  4  0  0  10  115  0  0  6  0  0  4
 Перник  286  5  5  66  0  6  9  21  0  0  0  91  0  6  0  5  0  0  14  15  0  0  0  0  0  0  0  43  0  0
 Плевен  825  16  17  223  0  0  26  110  6  0  14  143  0  9  11  37  0  0  36  43  0  8  21  63  0  0  0  42  0  0
 Пловдив  1630  0  62  383  0  4  118  241  0  0  9  293  0  13  40  170  0  0  28  41  0  10  19  52  0  0  7  140  0  0
 Разград  331  0  7  77  0  4  0  22  0  0  18  92  0  7  19  6  0  0  0  1  0  0  37  33  0  0  0  8  0  0
 Русе  649  7  22  123  0  8  62  60  0  0  0  124  0  6  29  36  0  0  6  58  0  0  2  42  0  0  0  64  0  0
 Силистра  402  0  30  66  0  0  16  35  0  0  14  29  0  0  7  46  0  0  16  18  0  15  89  16  0  0  0  5  0  0
 Сливен  521  0  1  80  0  3  12  101  3  0  0  66  111  9  22  21  0  0  4  3  0  2  0  13  0  0  0  70  0  0
 Смолян  294  0  1  60  0  0  39  41  0  0  0  47  0  0  0  2  0  0  0  7  0  0  31  45  0  0  0  21  0  0
 София-град  2415  0  26  708  4  4  43  443  21  0  0  343  16  3  23  169  0  0  1  124  0  0  2  18  0  0  0  423  3  41
 София-област  648  12  18  224  0  0  5  124  0  0  39  79  0  16  5  29  0  0  37  31  0  0  0  29  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  1019  0  13  322  0  0  24  118  0  0  2  106  0  0  35  158  0  0  0  13  0  0  32  138  0  0  0  58  0  0
 Търговище  370  0  25  81  0  7  27  32  0  0  25  21  0  7  12  15  0  0  3  23  0  7  18  59  0  0  0  8  0  0
 Хасково  575  0  24  155  0  4  50  90  0  0  0  84  0  0  17  36  0  0  35  14  0  0  6  60  0  0  0  0  0  0
 Шумен  311  0  24  34  0  0  15  19  8  0  3  82  0  1  12  33  0  0  1  26  0  0  0  53  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  420  0  47  114  0  0  4  29  0  0  28  66  0  35  21  23  0  0  10  14  0  0  7  22  0  0  0  0  0  0
 Всичко  17572  78  559  4100  19  75  910  2546  41  0  346  2888  127  160  412  1207  0  0  316  738  0  66  558  1285  0  0  19  1074  3  45