Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления през 2017 година
 Област  Общо  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - I СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IV СПК  Обществено хранене и туризъм - І СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІV СПК  Икономика и управление - І СПК  Икономика и управление - ІІ СПК  Икономика и управление - ІІІ СПК  Икономика и управление - ІV СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - І СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІV СПК  Транспорт - І СПК  Транспорт - ІІ СПК  Транспорт - ІІІ СПК  Транспорт - ІV СПК  Селско стопанство - І СПК  Селско стопанство - ІІ СПК  Селско стопанство - ІІІ СПК  Селско стопанство - ІV СПК  Изкуства - І СПК  Изкуства - ІІ СПК  Изкуства - ІІІ СПК  Изкуства - ІV СПК  Непосочено
 Благоевград  832  0  38  151  0  4  42  123  0  0  41  178  0  0  25  73  0  0  12  15  0  0  47  83  0  0  0  0  0  0
 Бургас  995  0  22  246  0  3  59  193  0  0  0  131  0  0  0  60  0  0  0  87  0  0  44  129  0  0  0  21  0  0
 Варна  1162  0  18  192  0  0  48  205  0  0  38  217  0  0  16  88  0  0  30  76  0  7  46  69  0  0  0  112  0  0
 Велико Търново  685  0  17  116  0  5  28  143  0  0  20  129  0  4  3  55  0  0  0  49  0  6  50  44  0  0  3  13  0  0
 Видин  198  0  17  20  0  0  30  66  0  0  18  20  0  5  0  0  0  0  0  7  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  420  4  19  94  0  12  54  49  0  0  14  70  0  4  2  4  0  0  22  20  0  2  29  14  0  0  3  4  0  0
 Габрово  259  0  1  103  0  0  0  50  0  0  10  33  0  2  8  10  0  0  0  11  0  0  0  8  0  0  0  23  0  0
 Добрич  365  0  3  30  0  6  63  38  0  0  7  88  0  0  20  12  0  0  7  0  0  0  38  53  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  361  0  5  50  0  0  49  21  0  0  14  59  0  7  56  35  0  0  11  10  0  12  0  32  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  227  0  0  50  15  1  12  37  3  0  14  88  0  0  0  1  0  0  5  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  384  9  26  41  0  5  30  44  0  0  7  35  0  11  15  15  0  0  16  17  0  3  0  89  0  0  0  21  0  0
 Монтана  373  0  34  78  0  0  4  49  0  0  0  98  0  5  0  30  0  0  17  20  0  0  23  15  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  828  25  43  243  0  2  54  78  0  0  14  89  0  10  19  94  0  0  10  5  0  0  10  122  0  0  6  0  0  4
 Перник  287  5  5  66  0  6  9  21  0  0  0  91  0  6  0  6  0  0  14  15  0  0  0  0  0  0  0  43  0  0
 Плевен  847  16  18  229  0  0  26  111  6  0  16  144  0  10  12  44  0  0  36  43  0  8  23  63  0  0  0  42  0  0
 Пловдив  1702  0  70  391  0  4  122  242  0  0  9  297  0  13  40  185  0  0  43  54  0  10  19  55  0  0  7  141  0  0
 Разград  359  0  7  78  0  17  0  22  0  0  18  92  0  7  23  6  0  0  0  1  0  1  46  33  0  0  0  8  0  0
 Русе  656  7  22  126  0  8  62  60  0  0  0  125  0  6  29  36  0  0  6  59  0  0  2  42  0  0  0  66  0  0
 Силистра  412  0  35  67  0  0  16  35  0  0  14  29  0  0  9  46  0  0  16  18  0  16  89  16  0  0  0  6  0  0
 Сливен  556  0  1  82  0  3  13  132  3  0  0  66  112  9  22  21  0  0  4  3  0  2  0  13  0  0  0  70  0  0
 Смолян  305  0  1  64  0  0  41  43  0  0  0  49  0  1  0  2  0  0  0  7  0  0  31  45  0  0  0  21  0  0
 София-град  2447  0  26  716  4  4  45  447  21  0  0  345  16  3  27  173  0  0  1  128  0  0  3  18  0  0  0  426  3  41
 София-област  685  12  33  225  0  0  5  126  0  0  40  81  0  16  5  29  0  0  46  31  0  7  0  29  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  1049  0  13  343  0  0  24  118  0  0  3  106  0  1  36  159  0  0  0  15  0  0  32  141  0  0  0  58  0  0
 Търговище  390  0  25  85  0  8  27  33  0  0  26  21  0  7  12  28  0  0  3  23  0  7  18  59  0  0  0  8  0  0
 Хасково  589  0  27  159  0  4  53  90  0  0  0  85  0  0  18  36  0  0  36  14  0  0  6  61  0  0  0  0  0  0
 Шумен  326  0  24  35  0  0  15  19  8  0  3  85  0  1  18  34  0  0  1  27  0  0  0  56  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  439  0  49  116  0  7  4  29  0  0  28  66  0  35  23  25  0  0  10  15  0  0  7  25  0  0  0  0  0  0
 Всичко  18138  78  599  4196  19  99  935  2624  41  0  354  2917  128  163  438  1307  0  0  346  770  0  81  579  1314  0  0  19  1083  3  45