Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления през 2017 година
Обобщени данни за 495 училища от очаквани 596 училища.
 Област  Общо  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - I СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IV СПК  Обществено хранене и туризъм - І СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІV СПК  Икономика и управление - І СПК  Икономика и управление - ІІ СПК  Икономика и управление - ІІІ СПК  Икономика и управление - ІV СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - І СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІV СПК  Транспорт - І СПК  Транспорт - ІІ СПК  Транспорт - ІІІ СПК  Транспорт - ІV СПК  Селско стопанство - І СПК  Селско стопанство - ІІ СПК  Селско стопанство - ІІІ СПК  Селско стопанство - ІV СПК  Изкуства - І СПК  Изкуства - ІІ СПК  Изкуства - ІІІ СПК  Изкуства - ІV СПК  Непосочено
 Благоевград  695  0  33  149  0  0  17  110  0  0  38  165  0  0  12  31  0  0  8  14  0  0  43  75  0  0  0  0  0  0
 Бургас  891  0  21  222  0  3  58  176  0  0  0  119  0  0  0  58  0  0  0  81  0  0  43  89  0  0  0  21  0  0
 Варна  1071  0  9  176  0  0  44  188  0  0  35  213  0  0  15  74  0  0  30  70  0  7  46  55  0  0  0  109  0  0
 Велико Търново  622  0  17  103  0  5  22  125  0  0  20  127  0  4  1  52  0  0  0  41  0  0  46  44  0  0  3  12  0  0
 Видин  169  0  15  17  0  0  20  53  0  0  18  19  0  5  0  0  0  0  0  7  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  392  4  18  92  0  7  48  47  0  0  13  68  0  4  2  4  0  0  21  18  0  2  24  13  0  0  3  4  0  0
 Габрово  243  0  0  96  0  0  0  47  0  0  10  33  0  2  7  9  0  0  0  8  0  0  0  8  0  0  0  23  0  0
 Добрич  339  0  3  29  0  6  60  38  0  0  7  77  0  0  20  12  0  0  6  0  0  0  33  48  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  343  0  5  49  0  0  48  18  0  0  12  55  0  7  53  34  0  0  11  10  0  12  0  29  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  219  0  0  48  15  0  12  36  3  0  14  85  0  0  0  1  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  349  0  25  39  0  4  25  43  0  0  6  33  0  11  14  15  0  0  16  17  0  3  0  77  0  0  0  21  0  0
 Монтана  330  0  33  72  0  0  4  48  0  0  0  98  0  5  0  29  0  0  14  17  0  0  6  4  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  729  25  38  223  0  2  54  71  0  0  14  79  0  10  19  83  0  0  9  1  0  0  6  85  0  0  6  0  0  4
 Перник  263  0  5  54  0  6  9  21  0  0  0  91  0  0  0  5  0  0  14  15  0  0  0  0  0  0  0  43  0  0
 Плевен  771  6  17  209  0  0  24  105  0  0  14  141  0  9  11  34  0  0  36  41  0  8  20  59  0  0  0  37  0  0
 Пловдив  1548  0  48  368  0  4  107  234  0  0  6  285  0  13  37  166  0  0  26  36  0  10  19  52  0  0  0  137  0  0
 Разград  323  0  7  73  0  4  0  22  0  0  18  92  0  7  17  6  0  0  0  0  0  0  37  33  0  0  0  7  0  0
 Русе  628  7  22  120  0  8  60  60  0  0  0  124  0  6  27  34  0  0  5  54  0  0  2  37  0  0  0  62  0  0
 Силистра  381  0  30  66  0  0  16  35  0  0  14  26  0  0  5  46  0  0  16  18  0  0  89  15  0  0  0  5  0  0
 Сливен  497  0  0  69  0  3  12  101  3  0  0  64  111  9  22  16  0  0  4  3  0  2  0  12  0  0  0  66  0  0
 Смолян  281  0  1  59  0  0  39  38  0  0  0  47  0  0  0  2  0  0  0  7  0  0  23  44  0  0  0  21  0  0
 София-град  2314  0  23  671  4  4  43  435  21  0  0  324  15  3  23  152  0  0  1  121  0  0  1  17  0  0  0  418  3  35
 София-област  599  12  18  197  0  0  5  118  0  0  39  77  0  16  5  23  0  0  29  31  0  0  0  29  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  905  0  13  244  0  0  19  112  0  0  2  97  0  0  31  154  0  0  0  13  0  0  31  131  0  0  0  58  0  0
 Търговище  357  0  25  81  0  4  24  30  0  0  25  21  0  7  12  15  0  0  3  21  0  7  16  58  0  0  0  8  0  0
 Хасково  542  0  24  146  0  4  49  87  0  0  0  75  0  0  17  35  0  0  34  14  0  0  4  53  0  0  0  0  0  0
 Шумен  283  0  23  32  0  0  15  19  8  0  3  73  0  1  9  25  0  0  1  21  0  0  0  53  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  391  0  45  113  0  0  4  27  0  0  28  66  0  30  20  11  0  0  8  14  0  0  5  20  0  0  0  0  0  0
 Всичко  16475  54  518  3817  19  64  838  2444  35  0  336  2774  126  149  379  1126  0  0  297  693  0  51  509  1140  0  0  12  1052  3  39