Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления през 2017 година
Обобщени данни за 508 училища от очаквани 596 училища.
 Област  Общо  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - I СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІІ СПК  Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IV СПК  Обществено хранене и туризъм - І СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІІІ СПК  Обществено хранене и туризъм - ІV СПК  Икономика и управление - І СПК  Икономика и управление - ІІ СПК  Икономика и управление - ІІІ СПК  Икономика и управление - ІV СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - І СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІІ СПК  Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІV СПК  Транспорт - І СПК  Транспорт - ІІ СПК  Транспорт - ІІІ СПК  Транспорт - ІV СПК  Селско стопанство - І СПК  Селско стопанство - ІІ СПК  Селско стопанство - ІІІ СПК  Селско стопанство - ІV СПК  Изкуства - І СПК  Изкуства - ІІ СПК  Изкуства - ІІІ СПК  Изкуства - ІV СПК  Непосочено
 Благоевград  819  0  38  150  0  4  42  116  0  0  41  177  0  0  23  73  0  0  11  14  0  0  47  83  0  0  0  0  0  0
 Бургас  991  0  22  243  0  3  58  193  0  0  0  131  0  0  0  60  0  0  0  87  0  0  44  129  0  0  0  21  0  0
 Варна  1156  0  18  191  0  0  48  204  0  0  38  217  0  0  16  86  0  0  30  76  0  7  46  68  0  0  0  111  0  0
 Велико Търново  670  0  17  112  0  5  26  142  0  0  20  129  0  4  2  54  0  0  0  43  0  6  50  44  0  0  3  13  0  0
 Видин  198  0  17  20  0  0  30  66  0  0  18  20  0  5  0  0  0  0  0  7  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  416  4  19  94  0  11  54  49  0  0  14  70  0  4  2  4  0  0  22  20  0  2  26  14  0  0  3  4  0  0
 Габрово  258  0  1  103  0  0  0  50  0  0  10  33  0  2  8  9  0  0  0  11  0  0  0  8  0  0  0  23  0  0
 Добрич  365  0  3  30  0  6  63  38  0  0  7  88  0  0  20  12  0  0  7  0  0  0  38  53  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  359  0  5  50  0  0  49  21  0  0  13  58  0  7  56  35  0  0  11  10  0  12  0  32  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  224  0  0  50  15  0  12  36  3  0  14  87  0  0  0  1  0  0  5  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  376  9  25  41  0  5  26  44  0  0  6  34  0  11  15  15  0  0  16  17  0  3  0  88  0  0  0  21  0  0
 Монтана  371  0  34  78  0  0  4  49  0  0  0  98  0  5  0  30  0  0  15  20  0  0  23  15  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  826  25  43  243  0  2  54  78  0  0  14  89  0  10  19  94  0  0  10  5  0  0  10  120  0  0  6  0  0  4
 Перник  286  5  5  66  0  6  9  21  0  0  0  91  0  6  0  5  0  0  14  15  0  0  0  0  0  0  0  43  0  0
 Плевен  839  16  18  228  0  0  26  111  6  0  16  144  0  10  12  39  0  0  36  43  0  8  21  63  0  0  0  42  0  0
 Пловдив  1687  0  65  390  0  4  121  242  0  0  9  294  0  13  40  183  0  0  41  54  0  10  19  55  0  0  7  140  0  0
 Разград  347  0  7  77  0  17  0  22  0  0  18  92  0  7  21  6  0  0  0  1  0  1  37  33  0  0  0  8  0  0
 Русе  653  7  22  124  0  8  62  60  0  0  0  124  0  6  29  36  0  0  6  59  0  0  2  42  0  0  0  66  0  0
 Силистра  407  0  35  66  0  0  16  35  0  0  14  29  0  0  7  46  0  0  16  18  0  15  89  16  0  0  0  5  0  0
 Сливен  553  0  1  81  0  3  13  131  3  0  0  66  111  9  22  21  0  0  4  3  0  2  0  13  0  0  0  70  0  0
 Смолян  304  0  1  64  0  0  41  43  0  0  0  48  0  1  0  2  0  0  0  7  0  0  31  45  0  0  0  21  0  0
 София-град  2435  0  26  712  4  4  45  443  21  0  0  345  16  3  27  172  0  0  1  126  0  0  3  18  0  0  0  425  3  41
 София-област  659  12  20  225  0  0  5  125  0  0  39  79  0  16  5  29  0  0  37  31  0  7  0  29  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  1041  0  13  336  0  0  24  118  0  0  2  106  0  1  36  159  0  0  0  15  0  0  32  141  0  0  0  58  0  0
 Търговище  370  0  25  81  0  7  27  32  0  0  25  21  0  7  12  15  0  0  3  23  0  7  18  59  0  0  0  8  0  0
 Хасково  582  0  27  158  0  4  50  90  0  0  0  84  0  0  18  36  0  0  35  14  0  0  6  60  0  0  0  0  0  0
 Шумен  319  0  24  35  0  0  15  19  8  0  3  85  0  1  13  33  0  0  1  26  0  0  0  56  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  434  0  47  116  0  7  4  29  0  0  28  66  0  35  23  25  0  0  10  14  0  0  7  23  0  0  0  0  0  0
 Всичко  17945  78  578  4164  19  96  924  2607  41  0  349  2905  127  163  426  1280  0  0  331  759  0  80  565  1307  0  0  19  1079  3  45