Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 2039 училища от очаквани 2098 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  5197  2337  1847  38  0  670  305  0  0  0  0  0  0
 Бургас  6846  2966  2059  113  0  916  707  0  0  0  0  0  85
 Варна  7300  2867  2139  120  0  1435  613  0  1  0  0  0  125
 Велико Търново  3579  1260  1583  89  0  330  317  0  0  0  0  0  0
 Видин  1411  465  696  0  0  232  18  0  0  0  0  0  0
 Враца  2975  1021  1495  80  0  319  19  0  0  0  0  21  20
 Габрово  1586  579  506  0  0  285  192  0  0  0  0  5  19
 Добрич  2318  1071  951  48  0  118  130  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  2384  956  1160  0  0  173  95  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  1765  973  273  50  0  321  135  0  0  0  0  13  0
 Ловеч  2186  886  878  0  0  315  46  0  0  0  0  23  38
 Монтана  2260  1077  743  0  0  294  144  0  0  0  0  2  0
 Пазарджик  4085  1919  1502  0  0  363  294  0  0  0  0  7  0
 Перник  1652  776  455  40  0  228  153  0  0  0  0  0  0
 Плевен  4014  1714  1624  96  0  182  393  0  0  0  0  5  0
 Пловдив  10149  4133  3457  154  0  1159  1091  0  13  0  0  0  142
 Разград  2060  1345  358  30  0  199  126  0  0  0  0  2  0
 Русе  3232  1140  1477  70  0  108  341  0  0  0  0  0  96
 Силистра  1751  913  523  53  0  128  128  0  0  0  0  6  0
 Сливен  3507  1584  1114  77  0  381  243  0  0  0  0  23  85
 Смолян  1588  527  798  19  0  171  47  0  0  0  0  0  26
 София-град  18625  4013  9072  563  14  2113  2051  0  33  0  0  36  730
 София-област  3698  1482  1482  33  0  303  398  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  5309  2731  1179  47  0  673  546  0  0  0  0  16  117
 Търговище  1837  1288  461  39  0  0  36  0  13  0  0  0  0
 Хасково  3697  1818  1107  83  0  497  192  0  0  0  0  0  0
 Шумен  2872  1077  1384  0  0  303  108  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  2101  1248  341  28  0  396  88  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  110029  44166  40709  1870  14  12612  8956  0  60  0  0  159  1483