Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 2041 училища от очаквани 2098 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  5251  2339  1849  38  0  670  355  0  0  0  0  0  0
 Бургас  6871  2977  2070  115  0  916  708  0  0  0  0  0  85
 Варна  7308  2868  2142  120  0  1439  613  0  1  0  0  0  125
 Велико Търново  3584  1260  1585  92  0  330  317  0  0  0  0  0  0
 Видин  1411  465  696  0  0  232  18  0  0  0  0  0  0
 Враца  2979  1022  1498  80  0  319  19  0  0  0  0  21  20
 Габрово  1586  579  506  0  0  285  192  0  0  0  0  5  19
 Добрич  2325  1074  951  49  0  120  131  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  2384  969  1147  0  0  173  95  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  1768  974  273  50  0  323  135  0  0  0  0  13  0
 Ловеч  2186  886  878  0  0  315  46  0  0  0  0  23  38
 Монтана  2263  1078  743  0  0  295  144  0  0  0  0  3  0
 Пазарджик  4098  1926  1508  0  0  363  294  0  0  0  0  7  0
 Перник  1663  787  455  40  0  228  153  0  0  0  0  0  0
 Плевен  4022  1721  1625  96  0  182  393  0  0  0  0  5  0
 Пловдив  10163  4137  3458  154  0  1159  1094  0  13  0  0  0  148
 Разград  2074  1358  359  30  0  199  126  0  0  0  0  2  0
 Русе  3235  1142  1478  70  0  108  341  0  0  0  0  0  96
 Силистра  1753  914  524  53  0  128  128  0  0  0  0  6  0
 Сливен  3514  1585  1114  83  0  381  243  0  0  0  0  23  85
 Смолян  1589  528  798  19  0  171  47  0  0  0  0  0  26
 София-град  18658  4020  9090  566  14  2113  2056  0  33  0  0  36  730
 София-област  3705  1483  1487  33  0  303  399  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  5315  2735  1179  47  0  673  548  0  0  0  0  16  117
 Търговище  1839  1288  461  39  0  0  38  0  13  0  0  0  0
 Хасково  3699  1819  1107  83  0  497  193  0  0  0  0  0  0
 Шумен  2872  1077  1384  0  0  303  108  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  2108  1249  341  34  0  396  88  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  110268  44260  40751  1891  14  12621  9022  0  60  0  0  160  1489