Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 2033 училища от очаквани 2098 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  5149  2333  1834  38  0  639  305  0  0  0  0  0  0
 Бургас  6592  2924  2053  103  0  754  673  0  0  0  0  0  85
 Варна  7230  2855  2106  120  0  1429  594  0  1  0  0  0  125
 Велико Търново  3555  1246  1578  89  0  330  312  0  0  0  0  0  0
 Видин  1405  460  696  0  0  232  17  0  0  0  0  0  0
 Враца  2947  1094  1396  80  0  319  19  0  0  0  0  21  18
 Габрово  1569  575  504  0  0  283  183  0  0  0  0  5  19
 Добрич  2273  1057  944  47  0  96  129  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  2378  956  1155  0  0  173  94  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  1665  966  273  48  0  231  134  0  0  0  0  13  0
 Ловеч  2173  885  869  0  0  313  45  0  0  0  0  23  38
 Монтана  2256  1075  741  0  0  294  144  0  0  0  0  2  0
 Пазарджик  4045  1896  1490  0  0  362  290  0  0  0  0  7  0
 Перник  1639  777  450  34  0  228  150  0  0  0  0  0  0
 Плевен  3893  1690  1607  96  0  182  313  0  0  0  0  5  0
 Пловдив  10094  4113  3439  154  0  1156  1078  0  13  0  0  0  141
 Разград  2050  1337  356  30  0  199  126  0  0  0  0  2  0
 Русе  3219  1135  1475  64  0  108  341  0  0  0  0  0  96
 Силистра  1737  905  517  53  0  128  128  0  0  0  0  6  0
 Сливен  3460  1573  1104  77  0  380  218  0  0  0  0  23  85
 Смолян  1582  527  794  19  0  170  47  0  0  0  0  0  25
 София-град  17986  4001  8924  558  10  1839  1856  0  33  0  0  36  729
 София-област  3630  1477  1459  31  0  303  360  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  5271  2705  1170  47  0  673  543  0  0  0  0  16  117
 Търговище  1828  1280  461  38  0  0  36  0  13  0  0  0  0
 Хасково  3600  1782  1050  83  0  497  188  0  0  0  0  0  0
 Шумен  2852  1070  1374  0  0  303  105  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  2086  1234  340  28  0  396  88  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  108209  43928  40204  1837  10  12017  8516  0  60  0  0  159  1478