Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 2043 училища от очаквани 2098 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  5258  2339  1856  38  0  670  355  0  0  0  0  0  0
 Бургас  6875  2978  2070  118  0  916  708  0  0  0  0  0  85
 Варна  7353  2869  2142  161  0  1439  616  0  1  0  0  0  125
 Велико Търново  3587  1263  1585  92  0  330  317  0  0  0  0  0  0
 Видин  1416  465  701  0  0  232  18  0  0  0  0  0  0
 Враца  2980  1022  1499  80  0  319  19  0  0  0  0  21  20
 Габрово  1587  579  506  0  0  285  192  0  0  0  0  5  20
 Добрич  2326  1075  951  49  0  120  131  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  2384  969  1147  0  0  173  95  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  1770  974  273  50  0  323  137  0  0  0  0  13  0
 Ловеч  2196  908  866  0  0  315  46  0  0  0  0  23  38
 Монтана  2264  1079  743  0  0  295  144  0  0  0  0  3  0
 Пазарджик  4099  1927  1508  0  0  363  294  0  0  0  0  7  0
 Перник  1663  787  455  40  0  228  153  0  0  0  0  0  0
 Плевен  4024  1723  1625  96  0  182  393  0  0  0  0  5  0
 Пловдив  10167  4137  3461  154  0  1160  1094  0  13  0  0  0  148
 Разград  2077  1358  359  30  0  199  129  0  0  0  0  2  0
 Русе  3235  1142  1478  70  0  108  341  0  0  0  0  0  96
 Силистра  1754  915  524  53  0  128  128  0  0  0  0  6  0
 Сливен  3515  1585  1115  83  0  381  243  0  0  0  0  23  85
 Смолян  1590  528  799  19  0  171  47  0  0  0  0  0  26
 София-град  18673  4022  9098  566  14  2117  2056  0  33  0  0  36  731
 София-област  3710  1483  1487  33  0  308  399  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  5336  2756  1179  47  0  673  548  0  0  0  0  16  117
 Търговище  1840  1288  462  39  0  0  38  0  13  0  0  0  0
 Хасково  3700  1819  1108  83  0  497  193  0  0  0  0  0  0
 Шумен  2873  1078  1384  0  0  303  108  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  2109  1249  341  35  0  396  88  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  110406  44317  40767  1936  14  12631  9030  0  60  0  0  160  1491