Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища през 2017 година
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  5264  2342  1859  38  0  670  355  0  0  0  0  0  0
 Бургас  6886  2981  2077  119  0  916  708  0  0  0  0  0  85
 Варна  7365  2854  2164  165  0  1439  617  0  1  0  0  0  125
 Велико Търново  3592  1263  1586  92  0  330  321  0  0  0  0  0  0
 Видин  1421  469  701  0  0  232  19  0  0  0  0  0  0
 Враца  2980  1022  1499  80  0  319  19  0  0  0  0  21  20
 Габрово  1588  580  506  0  0  285  192  0  0  0  0  5  20
 Добрич  2327  1076  951  49  0  120  131  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  2385  970  1147  0  0  173  95  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  1780  974  283  50  0  323  137  0  0  0  0  13  0
 Ловеч  2196  908  866  0  0  315  46  0  0  0  0  23  38
 Монтана  2264  1079  743  0  0  295  144  0  0  0  0  3  0
 Пазарджик  4106  1930  1508  0  0  363  298  0  0  0  0  7  0
 Перник  1665  789  455  40  0  228  153  0  0  0  0  0  0
 Плевен  4027  1726  1625  96  0  182  393  0  0  0  0  5  0
 Пловдив  10198  4136  3461  154  0  1160  1126  0  13  0  0  0  148
 Разград  2077  1358  359  30  0  199  129  0  0  0  0  2  0
 Русе  3237  1143  1478  70  0  108  341  0  0  0  0  0  97
 Силистра  1755  915  524  53  0  129  128  0  0  0  0  6  0
 Сливен  3516  1586  1115  83  0  381  243  0  0  0  0  23  85
 Смолян  1596  534  799  19  0  171  47  0  0  0  0  0  26
 София-град  18693  4023  9105  567  14  2117  2060  0  33  0  0  36  738
 София-област  3710  1483  1487  33  0  308  399  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  5337  2757  1179  47  0  673  548  0  0  0  0  16  117
 Търговище  1842  1290  462  39  0  0  38  0  13  0  0  0  0
 Хасково  3703  1821  1109  83  0  497  193  0  0  0  0  0  0
 Шумен  2876  1081  1384  0  0  303  108  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  2117  1249  341  42  0  396  89  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  110548  44339  40818  1949  14  12632  9077  0  60  0  0  160  1499