Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 959 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2027  0  498  15  0  770  744  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2602  0  723  37  0  767  1044  0  0  0  0  0  31
 Варна  3023  0  574  71  0  1193  1125  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1401  0  443  21  0  341  596  0  0  0  0  0  0
 Видин  532  0  151  0  0  194  187  0  0  0  0  0  0
 Враца  1118  0  519  23  0  262  305  0  0  0  0  2  7
 Габрово  660  0  113  0  0  212  312  0  0  0  0  0  23
 Добрич  954  0  387  11  0  251  305  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  817  0  434  0  25  161  197  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  646  0  88  12  0  243  303  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  887  0  280  0  0  294  291  0  0  0  0  1  21
 Монтана  825  0  147  0  0  247  430  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1378  0  443  0  0  335  600  0  0  0  0  0  0
 Перник  736  0  137  12  0  246  341  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1493  0  555  40  0  148  750  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  3945  0  1038  83  0  1124  1596  0  0  0  0  0  104
 Разград  719  0  96  7  0  265  351  0  0  0  0  0  0
 Русе  1380  0  537  8  10  98  695  0  0  0  0  0  32
 Силистра  712  0  219  20  0  144  329  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1078  0  303  37  0  326  344  0  0  0  0  0  68
 Смолян  725  0  338  8  0  180  178  0  0  0  0  0  21
 София-град  8306  0  3311  235  8  1985  2274  0  10  0  0  0  483
 София-област  1342  0  499  20  0  253  570  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2071  0  447  23  0  535  997  0  0  0  0  0  69
 Търговище  709  0  246  17  0  100  342  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1298  0  362  27  0  439  470  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1022  0  363  0  19  266  374  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  653  0  40  12  0  293  308  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  43077  0  13309  739  62  11672  16358  0  14  0  0  4  919