Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 973 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2257  0  515  15  0  797  930  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2679  0  752  45  0  768  1082  0  0  0  0  0  32
 Варна  3136  0  600  81  0  1198  1197  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1466  0  455  21  0  345  645  0  0  0  0  0  0
 Видин  564  0  160  0  0  196  208  0  0  0  0  0  0
 Враца  1170  0  537  23  0  263  337  0  0  0  0  2  8
 Габрово  689  0  119  0  0  212  335  0  0  0  0  0  23
 Добрич  993  0  396  12  0  251  334  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  863  11  440  0  25  162  225  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  687  0  92  16  0  248  328  0  0  0  0  3  0
 Ловеч  940  0  308  0  0  295  315  0  0  0  0  1  21
 Монтана  859  0  152  0  0  252  454  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1481  0  456  0  0  339  686  0  0  0  0  0  0
 Перник  787  0  143  18  0  248  378  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1592  0  579  44  0  148  821  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  4146  0  1109  83  0  1132  1715  0  0  0  0  0  107
 Разград  776  0  108  7  0  271  390  0  0  0  0  0  0
 Русе  1433  0  549  9  10  99  734  0  0  0  0  0  32
 Силистра  742  0  228  20  0  145  349  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1119  0  310  38  0  329  366  0  0  0  0  0  76
 Смолян  757  0  349  10  0  180  197  0  0  0  0  0  21
 София-град  8586  0  3428  244  11  1994  2408  0  13  0  0  0  488
 София-област  1420  0  523  22  0  257  618  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2156  0  464  25  0  535  1063  0  0  0  0  0  69
 Търговище  767  0  249  17  0  100  397  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1373  0  393  27  0  440  513  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1074  0  379  0  19  266  410  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  695  0  46  13  0  300  336  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45225  11  13857  790  65  11770  17771  0  17  0  0  7  937