Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2296  0  522  15  0  798  961  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2717  0  757  45  0  769  1114  0  0  0  0  0  32
 Варна  3156  0  602  81  0  1198  1215  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1506  0  458  21  0  345  682  0  0  0  0  0  0
 Видин  575  0  161  0  0  197  217  0  0  0  0  0  0
 Враца  1177  0  539  23  0  263  342  0  0  0  0  2  8
 Габрово  692  0  119  0  0  212  338  0  0  0  0  0  23
 Добрич  998  0  400  12  0  251  335  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  893  11  444  0  26  162  250  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  701  0  99  16  0  248  335  0  0  0  0  3  0
 Ловеч  963  0  308  0  0  295  338  0  0  0  0  1  21
 Монтана  877  0  155  0  0  252  469  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1501  0  457  0  0  339  705  0  0  0  0  0  0
 Перник  798  0  143  18  0  248  389  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1624  0  581  44  0  148  851  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  4185  0  1114  84  0  1132  1747  0  1  0  0  0  107
 Разград  797  0  108  7  0  272  410  0  0  0  0  0  0
 Русе  1440  0  549  9  10  99  740  0  0  0  0  0  33
 Силистра  749  0  229  20  0  145  355  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1135  0  312  39  0  330  376  0  0  0  0  0  78
 Смолян  763  0  355  10  0  180  197  0  0  0  0  0  21
 София-град  8618  0  3440  244  11  1994  2427  0  13  0  0  0  489
 София-област  1443  0  524  22  0  257  640  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2180  0  471  26  0  535  1079  0  0  0  0  0  69
 Търговище  774  0  249  17  0  100  404  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1392  0  401  28  0  440  523  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1086  0  381  0  19  266  420  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  707  0  46  13  0  300  348  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45761  11  13942  794  66  11775  18207  0  18  0  0  7  941