Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 970 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2253  0  512  15  0  796  930  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2678  0  752  44  0  768  1082  0  0  0  0  0  32
 Варна  3125  0  600  71  0  1198  1196  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1466  0  455  21  0  345  645  0  0  0  0  0  0
 Видин  563  0  160  0  0  196  207  0  0  0  0  0  0
 Враца  1169  0  537  23  0  263  336  0  0  0  0  2  8
 Габрово  689  0  119  0  0  212  335  0  0  0  0  0  23
 Добрич  993  0  396  12  0  251  334  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  861  11  439  0  25  161  225  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  681  0  92  16  0  248  322  0  0  0  0  3  0
 Ловеч  940  0  308  0  0  295  315  0  0  0  0  1  21
 Монтана  858  0  152  0  0  252  453  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1475  0  456  0  0  339  680  0  0  0  0  0  0
 Перник  785  0  143  17  0  248  377  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1587  0  576  44  0  148  819  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  4125  0  1108  83  0  1132  1695  0  0  0  0  0  107
 Разград  776  0  108  7  0  271  390  0  0  0  0  0  0
 Русе  1432  0  548  9  10  99  734  0  0  0  0  0  32
 Силистра  741  0  228  20  0  145  348  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1116  0  310  37  0  329  364  0  0  0  0  0  76
 Смолян  755  0  349  9  0  180  196  0  0  0  0  0  21
 София-град  8568  0  3417  244  11  1993  2402  0  13  0  0  0  488
 София-област  1413  0  523  22  0  254  614  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2154  0  464  25  0  535  1061  0  0  0  0  0  69
 Търговище  750  0  249  17  0  100  380  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1372  0  393  27  0  440  512  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1069  0  375  0  19  266  409  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  695  0  46  13  0  300  336  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45107  11  13833  776  65  11764  17697  0  17  0  0  7  937