Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2282  0  520  15  0  798  949  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2713  0  756  45  0  769  1111  0  0  0  0  0  32
 Варна  3146  0  602  81  0  1198  1205  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1499  0  458  21  0  345  675  0  0  0  0  0  0
 Видин  571  0  160  0  0  197  214  0  0  0  0  0  0
 Враца  1175  0  538  23  0  263  341  0  0  0  0  2  8
 Габрово  691  0  119  0  0  212  337  0  0  0  0  0  23
 Добрич  997  0  399  12  0  251  335  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  890  11  443  0  26  162  248  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  701  0  99  16  0  248  335  0  0  0  0  3  0
 Ловеч  960  0  308  0  0  295  335  0  0  0  0  1  21
 Монтана  873  0  153  0  0  252  467  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1500  0  457  0  0  339  704  0  0  0  0  0  0
 Перник  794  0  143  18  0  248  385  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1615  0  580  44  0  148  843  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  4180  0  1114  84  0  1132  1742  0  1  0  0  0  107
 Разград  795  0  108  7  0  272  408  0  0  0  0  0  0
 Русе  1439  0  549  9  10  99  740  0  0  0  0  0  32
 Силистра  747  0  228  20  0  145  354  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1129  0  311  39  0  330  371  0  0  0  0  0  78
 Смолян  759  0  351  10  0  180  197  0  0  0  0  0  21
 София-град  8606  0  3437  244  11  1994  2418  0  13  0  0  0  489
 София-област  1426  0  524  22  0  257  623  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2172  0  470  25  0  535  1073  0  0  0  0  0  69
 Търговище  773  0  249  17  0  100  403  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1387  0  400  28  0  440  519  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1085  0  380  0  19  266  420  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  705  0  46  13  0  300  346  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  45628  11  13920  793  66  11775  18098  0  18  0  0  7  940