Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2017 година
Обобщени данни за 969 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Основни/Обединени училища  Средни училища  Спортни училища  Духовни училища  Профилирани гимназии  Професионални гимназии  Професионални училища  Училища за деца със специални образователни потребности  Оздравителни училища  Болнични училища  Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода  Училища по изкуствата/по културата
 Благоевград  2150  0  509  15  0  774  852  0  0  0  0  0  0
 Бургас  2666  0  747  40  0  768  1079  0  0  0  0  0  32
 Варна  3112  0  595  71  0  1198  1188  0  0  0  0  0  60
 Велико Търново  1454  0  454  21  0  341  638  0  0  0  0  0  0
 Видин  561  0  158  0  0  196  207  0  0  0  0  0  0
 Враца  1161  0  532  23  0  262  334  0  0  0  0  2  8
 Габрово  686  0  119  0  0  212  332  0  0  0  0  0  23
 Добрич  984  0  394  12  0  251  327  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  859  0  449  0  25  161  224  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  674  0  92  13  0  247  319  0  0  0  0  3  0
 Ловеч  933  0  305  0  0  295  311  0  0  0  0  1  21
 Монтана  856  0  151  0  0  252  452  0  0  0  0  1  0
 Пазарджик  1460  0  451  0  0  339  670  0  0  0  0  0  0
 Перник  784  0  143  16  0  248  377  0  0  0  0  0  0
 Плевен  1574  0  566  44  0  148  816  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  4088  0  1096  83  0  1132  1671  0  0  0  0  0  106
 Разград  753  0  100  7  0  270  376  0  0  0  0  0  0
 Русе  1414  0  539  8  10  99  726  0  0  0  0  0  32
 Силистра  734  0  226  20  0  145  343  0  0  0  0  0  0
 Сливен  1108  0  305  37  0  329  361  0  0  0  0  0  76
 Смолян  741  0  343  8  0  180  189  0  0  0  0  0  21
 София-град  8519  0  3402  238  11  1992  2377  0  13  0  0  0  486
 София-област  1404  0  521  22  0  254  607  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  2140  0  464  25  0  535  1047  0  0  0  0  0  69
 Търговище  748  0  248  17  0  100  379  0  4  0  0  0  0
 Хасково  1350  0  384  27  0  439  500  0  0  0  0  0  0
 Шумен  1062  0  375  0  19  266  402  0  0  0  0  0  0
 Ямбол  688  0  46  13  0  300  329  0  0  0  0  0  0
 в чужбина  18  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  44681  0  13732  760  65  11733  17433  0  17  0  0  7  934