Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и изучаван профил/професия през 2017 година
Обобщени данни за 973 училища от очаквани 986 училища.
   Непрофилирана подготовка  профил: Чуждоезиков  профил: Природоматематически  профил: Хуманитарен  профил: Изкуства  профил: Спорт  профил: Технологичен  Професионална
 Благоевград  4.47  5.28  5.18  4.96  4.61    4.82  4.51
 Бургас  4.28  5.22  5.37  4.48  4.37  3.76  4.39  4.42
 Варна  4.16  5.27  5.25  5.01  4.50  3.37  4.56  4.42
 Велико Търново  4.46  5.40  5.34  4.69  5.08  4.90  4.82  4.55
 Видин  4.55  5.44  5.32  4.01  4.75    4.65  4.35
 Враца  4.20  4.99  5.44  4.98  4.24    4.63  4.32
 Габрово  4.16  5.45  5.05  5.07        4.44
 Добрич  4.52  5.24  4.89  5.13  4.85    4.62  4.32
 Кърджали  4.64  5.15  4.74    5.08    4.43  4.34
 Кюстендил  3.50  4.99  5.23  5.38    4.45  4.84  4.54
 Ловеч  4.36  5.48  4.92  4.68      4.66  4.35
 Монтана  4.22  5.10  5.03  4.08    4.41  4.69  4.55
 Пазарджик  4.27  5.55  5.10  5.02  4.42    4.78  4.42
 Перник  4.18  5.29  4.82      3.73  4.53  4.29
 Плевен  4.64  5.10  5.25  4.92  3.94  3.68  4.69  4.50
 Пловдив  3.86  5.32  4.92  4.88  4.40  3.60  4.44  4.51
 Разград  4.17  5.31  4.91  4.63        4.16
 Русе  4.68  5.14  5.14  5.00  3.65    4.56  4.37
 Силистра  4.32  5.64  5.30  4.86      4.71  4.38
 Сливен  4.51  5.20  5.04  4.95  4.64  4.11  4.31  4.45
 Смолян  4.83  5.14  5.06  5.03    3.85  4.59  4.35
 София-град  4.17  5.26  5.40  5.38  4.66  4.27  4.53  4.68
 София-област  4.27  5.14  5.12  4.93  4.83    4.71  4.44
 Стара Загора  4.09  5.20  5.17  4.56  4.72    4.44  4.42
 Търговище  4.56  5.45  5.17  5.15  4.97  3.90    4.29
 Хасково  4.69  5.28  4.95  4.46  3.92    4.00  4.42
 Шумен  4.34  5.06  5.09  4.90  4.93    4.43  4.29
 Ямбол  3.86  5.12  5.20  5.01  4.50  3.62  5.06  4.52
 в чужбина  4.67