Брой завършили средно образование - профил 'Чуждоезиков': по област и интезивно изучаван чужд език през 2017 година
Обобщени данни за 969 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Португалски език  Руски език  Турски език  Румънски език  Гръцки език
 Благоевград  253  151  50  52  0  0  0  0  0  0  0
 Бургас  616  161  151  73  79  25  0  127  0  0  0
 Варна  799  247  232  163  88  22  0  47  0  0  0
 Велико Търново  231  135  45  25  26  0  0  0  0  0  0
 Видин  113  113  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  119  119  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Габрово  74  48  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Добрич  230  137  74  19  0  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  285  201  73  11  0  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  95  70  0  0  25  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  208  106  74  28  0  0  0  0  0  0  0
 Монтана  163  116  47  0  0  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  225  104  101  20  0  0  0  0  0  0  0
 Перник  207  105  51  51  0  0  0  0  0  0  0
 Плевен  176  105  26  22  23  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  857  442  169  170  52  24  0  0  0  0  0
 Разград  123  97  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Русе  273  155  71  23  24  0  0  0  0  0  0
 Силистра  52  26  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Сливен  192  79  50  22  41  0  0  0  0  0  0
 Смолян  153  116  37  0  0  0  0  0  0  0  0
 София-град  3163  1681  613  340  408  60  0  53  0  8  0
 София-област  240  162  56  0  22  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  354  136  96  75  22  0  0  25  0  0  0
 Търговище  23  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Хасково  280  205  49  0  26  0  0  0  0  0  0
 Шумен  155  73  66  0  0  0  0  16  0  0  0
 Ямбол  49  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  9708  5162  2209  1094  836  131  0  268  0  8  0