Брой завършили средно образование - профил 'Чуждоезиков': по област и интезивно изучаван чужд език през 2017 година
   Общо  Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Португалски език  Руски език  Турски език  Румънски език  Гръцки език
 Благоевград  255  153  50  52  0  0  0  0  0  0  0
 Бургас  617  161  151  73  79  25  0  128  0  0  0
 Варна  799  247  232  163  88  22  0  47  0  0  0
 Велико Търново  232  135  46  25  26  0  0  0  0  0  0
 Видин  114  114  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  120  120  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Габрово  74  48  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Добрич  230  137  74  19  0  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  286  201  73  12  0  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  95  70  0  0  25  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  208  106  74  28  0  0  0  0  0  0  0
 Монтана  163  116  47  0  0  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  225  104  101  20  0  0  0  0  0  0  0
 Перник  207  105  51  51  0  0  0  0  0  0  0
 Плевен  176  105  26  22  23  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  857  442  169  170  52  24  0  0  0  0  0
 Разград  123  97  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Русе  273  155  71  23  24  0  0  0  0  0  0
 Силистра  52  26  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Сливен  193  80  50  22  41  0  0  0  0  0  0
 Смолян  153  116  37  0  0  0  0  0  0  0  0
 София-град  3167  1684  614  340  408  60  0  53  0  8  0
 София-област  243  163  58  0  22  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  354  136  96  75  22  0  0  25  0  0  0
 Търговище  23  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Хасково  280  205  49  0  26  0  0  0  0  0  0
 Шумен  155  73  66  0  0  0  0  16  0  0  0
 Ямбол  49  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  9723  5171  2213  1095  836  131  0  269  0  8  0