Брой завършили средно образование - профил 'Чуждоезиков': по област и интезивно изучаван чужд език през 2017 година
Обобщени данни за 959 училища от очаквани 986 училища.
   Общо  Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Португалски език  Руски език  Турски език  Румънски език  Гръцки език
 Благоевград  253  151  50  52  0  0  0  0  0  0  0
 Бургас  615  160  151  73  79  25  0  127  0  0  0
 Варна  793  244  231  163  88  22  0  45  0  0  0
 Велико Търново  231  135  45  25  26  0  0  0  0  0  0
 Видин  112  112  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Враца  119  119  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Габрово  74  48  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Добрич  230  137  74  19  0  0  0  0  0  0  0
 Кърджали  283  199  73  11  0  0  0  0  0  0  0
 Кюстендил  95  70  0  0  25  0  0  0  0  0  0
 Ловеч  207  105  74  28  0  0  0  0  0  0  0
 Монтана  163  116  47  0  0  0  0  0  0  0  0
 Пазарджик  223  103  100  20  0  0  0  0  0  0  0
 Перник  207  105  51  51  0  0  0  0  0  0  0
 Плевен  175  104  26  22  23  0  0  0  0  0  0
 Пловдив  849  435  169  169  52  24  0  0  0  0  0
 Разград  123  97  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Русе  271  154  71  23  23  0  0  0  0  0  0
 Силистра  52  26  26  0  0  0  0  0  0  0  0
 Сливен  189  78  50  20  41  0  0  0  0  0  0
 Смолян  153  116  37  0  0  0  0  0  0  0  0
 София-град  3148  1669  611  340  408  59  0  53  0  8  0
 София-област  240  162  56  0  22  0  0  0  0  0  0
 Стара Загора  353  136  96  75  21  0  0  25  0  0  0
 Търговище  23  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Хасково  280  205  49  0  26  0  0  0  0  0  0
 Шумен  155  73  66  0  0  0  0  16  0  0  0
 Ямбол  49  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Всичко  9665  5131  2205  1091  834  130  0  266  0  8  0