Среден успех на учениците, завършили средно образование - профил 'Чуждоезиков': по област и интезивно изучаван чужд език през 2017 година
Обобщени данни за 973 училища от очаквани 986 училища.
   Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Португалски език  Руски език  Турски език  Румънски език  Гръцки език
 Благоевград  5.19  5.66  5.19              
 Бургас  5.41  5.53  4.92  5.11  4.81    4.92      
 Варна  5.25  5.46  5.25  5.34  4.93    4.59      
 Велико Търново  5.31  5.45  5.49  5.68            
 Видин  5.44                  
 Враца  4.99                  
 Габрово  5.38  5.57                
 Добрич  5.16  5.45  4.97              
 Кърджали  5.12  5.30  4.71              
 Кюстендил  4.85      5.38            
 Ловеч  5.46  5.51  5.44              
 Монтана  4.98  5.41                
 Пазарджик  5.67  5.50  5.14              
 Перник  5.29  5.57  5.03              
 Плевен  5.00  5.28  5.10  5.35            
 Пловдив  5.29  5.53  5.15  5.43  5.31          
 Разград  5.39  5.02                
 Русе  5.12  5.24  5.07  4.98            
 Силистра  5.57  5.70                
 Сливен  5.35  5.65  4.71  4.64            
 Смолян  5.17  5.03                
 София-град  5.18  5.46  5.38  5.27  4.62    5.44    4.96  
 София-област  5.15  5.13    5.02            
 Стара Загора  5.38  5.35  5.00  4.52      4.80      
 Търговище  5.45                  
 Хасково  5.29  5.44    4.96            
 Шумен  5.20  5.04          4.54      
 Ямбол  5.12