Среден успех на учениците, завършили средно образование - профил 'Чуждоезиков': по област и интезивно изучаван чужд език през 2017 година
   Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Португалски език  Руски език  Турски език  Румънски език  Гръцки език
 Благоевград  5.19  5.66  5.19              
 Бургас  5.41  5.53  4.92  5.11  4.81    4.91      
 Варна  5.25  5.46  5.25  5.34  4.93    4.59      
 Велико Търново  5.31  5.45  5.49  5.68            
 Видин  5.42                  
 Враца  4.99                  
 Габрово  5.38  5.57                
 Добрич  5.16  5.45  4.97              
 Кърджали  5.12  5.30  4.71              
 Кюстендил  4.85      5.38            
 Ловеч  5.46  5.51  5.44              
 Монтана  4.98  5.41                
 Пазарджик  5.67  5.50  5.14              
 Перник  5.29  5.57  5.03              
 Плевен  5.00  5.28  5.10  5.35            
 Пловдив  5.29  5.53  5.15  5.43  5.31          
 Разград  5.39  5.02                
 Русе  5.12  5.24  5.07  4.98            
 Силистра  5.57  5.70                
 Сливен  5.33  5.65  4.71  4.64            
 Смолян  5.17  5.03                
 София-град  5.18  5.46  5.38  5.27  4.62    5.44    4.96  
 София-област  5.15  5.13    5.02            
 Стара Загора  5.38  5.35  5.00  4.52      4.80      
 Търговище  5.45                  
 Хасково  5.29  5.44    4.96            
 Шумен  5.20  5.04          4.54      
 Ямбол  5.12