АдминRS: Регистър на движението на учениците
Информационна система на образованието
Регистър на движението на децата и учениците
Учебна година: 2017/2018

Регистърът на движението на децата и учениците проследява броят на учениците в детски градини, общообразователни и професионални училища, училища по културата и специални училища. В регистъра се отразяват процесите на записване на децата и учениците, преместване, преминаване в друга форма на обучение и напускане на образователната система. Данните се въвеждат от училищата и се отразяват в Регистъра в реално време.

Достъп до Регистъра имат експерти от МОН, РИО на МОН, общинските администрации, както и директорите на училища и детски градини.
За достъп до данните, моля ползвайте предоставените пароли за достъп до Информационната система на образованието.
Вход в системата
Моля, въведете вашето потребителско име:

Моля, въведете вашата парола:

Информационна система на образованието АдминСофт © 1998-2015