Данни за студентите във висшите училища.
Данните са актуални към зимен семестър 2016 година.

Моля, въведете ЕГН/ЛНЧ/ИДН
Препишете кода, който виждате. 


 

 


 
 
Регистърът се поддържа на основание чл.10, ал.2, т.3, бк.В от Закона за Висшето образование.
Данните са актуални за : 2016/2017 учебна година, зимен семестър (към 15 ноември 2016 година).
Последна актуализация - 23 декември 2016 г.